Totalna Porażka Wiki
Advertisement

Kategorie na

Wiki-wordmark.png


Na tej stronie dowiesz się czym są kategorie, oraz jakie należy dodawać do poszczególnych stron na tej wiki.

Co to kategoria?

Pod każdą stroną na wiki możesz zobaczyć linię z linkami do tzw. kategorii. Dzięki nim możesz znaleźć strony tego samego zapytania co strona na której się znajdujesz. Wystarczy kliknąć na jedną z linków i dostaniesz się na stronie tej kategorii z pełną listą stron z tą kategorię, a niżej tzw. "podkategorie" (kategorie o tym temacie). Jeśli chcesz dodać nową kategorię, wystarczy na jej liście kliknąć na "Dodaj Kategorię" i wpisać jej nazwę.

Jakie kategorię można dodać na stronę?

Częstym błędem nowych użytkowników jest dodawanie złych lub niepasujących kategorii do stron. Z tego powodu na tej stronie stworzono drzewo kategorii, do której każdy musi się przystosować zgodnie z Regulaminem. Ważne jest też napisanie kategorii według poprawnych zasad ortografii i estetyki.

Kategorie do stron

Kategorie stron postaci

 • Każda strona postaci z Totalnej Porażki musi posiadać kategorię "Postacie". Nie dotyczy to stron z drużynami, dla której powstała kategoria "Drużyny". To samo dotyczy stron zwierząt (kategoria "Zwierzęta") i stron typu "Porażkowi Bracia" (kategoria "Media w programie").
 • Każda postać musi mieć też kategorię odpowiadającej jej płci. Dla płci męskiej powstała kategoria "Chłopcy", zaś do wszystkich stron dziewczyn należy dodać kategorię "Dziewczyny".
 • Strona postaci która wystąpiła w serii jako uczestnik musi posiadać kategorię "Uczestnicy" oraz kategorię pasującą do sezonu w którym uczestniczyła (np. dla Katie która uczestniczyła w sezonie Wyspa Totalnej Porażki musi posiadać kategorię "Uczestnicy Wyspy Totalnej Porażki"). Jeśli zawodnik uczestniczył w jakieś drużynie, musi też mieć kategorię z nazwą jej drużyny (np. Eva będąca członkiem drużyny Zabójczych Okoni musi mieć kategorię "Zabójcze Okonie").
 • Jeśli zawodnik był finalistą jednego z sezonów, musi ona dostać kategorię "Finaliści". Można ją dać tylko dla uczestnika będącego w finałowej dwójce. Nie wolno dodawać kategorii w stylu "Półfinaliści" czy "Ćwierćfinaliści", ponieważ osób które tam dotarły jest zbyt wiele i mogą się powtarzać.
 • Jeśli zawodnik był w którymś sezonie głównym antagonistą pewnego sezonu, musi on dostać kategorię "Antagoniści". Nie można dodawać tej kategorii do postaci będących złymi charakterami serii, jedynie do oficjalnych antagonistów sezonu.
 • Jeśli postać była członkiem ekipy programu, np. gospodarzem, należy dodać do niej kategorię "Personel show"
 • Jeśli dana postać wystąpiła w Totalnej Porażce, lecz nie brała udziału jako zawodnik, należy dodać kategorie "Nie-zawodnicy".

Kategorie stron relacji

 • Każda strona relacji powinna posiadać kategorie "Relacje". Nie dotyczy ona pojedyńczych postaci.
 • Jeśli jest to relacja zawodnika, lub innej osoby ze wszystkimi (np "Wszyscy i Beth") należy do niej również dodać kategorie "Relacje ze wszystkimi"
 • W zależności także od rodzaju relacji, należy do niej dodać odpowiednio kategorie "Konflikty", "Przyjaźnie", "Sojusze", "Zauroczenia", lub "Związki"

Kategorie stron odcinków

 • Każda strona odcinka powinna posiadać kategorię "Odcinki". Nie dotyczy to stron sezonów itp.
 • Na każdej stronie odcinka musi też być kategoria określająca z którego sezonu to odcinek (np. odcinek "Niezbyt Sławni" z sezonu "Wyspa Totalnej Porażki" musi posiadać kategorię "Odcinki Wyspy Totalnej Porażki").
 • Przy stronie odcinka specjalnego należy dodać kategorię "Odcinki specjalne". Nie dotyczy to finałowych odcinków, do których należy dodać kategorię "Finały" oraz podsumowań, do których należy dodać kategorię "Podsumowania".

Kategorie do innych stron

 • Strony sezonów muszą posiadać kategorię "Sezony" oraz kategorię ogólną "Totalna Porażka". Ta druga kategoria dotyczy również wszystkich stron o produkcji serii itp.
 • Do gier należy dodać kategorię "Gry".
 • Do stron będących jakąś listą należy dodać kategorię "Listy".
 • Do piosenek z serii należy dodać kategorię "Piosenki".
 • Do stron zwierząt należy dodać kategorie "Zwierzęta", oraz "Postacie". Jeśli zwierzę to było również zmutowane należy dodać do niej kategorie "Mutanty". Natomiast gdy było ono pod opieką zawodnika lub innej postaci, należy dodać do niej kategorie "Zwierzaki"
 • Do pojazdów, należe dodać kategorie "Pojazdy". Dotyczy to także pojazdów wodnych i powietrznych.
 • Do stron sojuszy, należy dodać kategorie "Sojusze". Uwaga! Nie każda strona sojuszy jest stroną relacji!

Kategorie do plików

 • Do zdjęć będących fragmentem jakiegoś odcinka, należy dodać kategorie "Grafiki z serialu".
 • Do obrazków będących ikonami postaci, dodajemy kategorie "Ikony", natomiast do plików z logiem drużyn, bądź sezonów "Loga drużyn"/"Loga sezonów".
 • Do obrazków będących częścią audycji, lub innego materiału z poza odcinka, należy dodać kategorie "Materiały dodatkowe".
 • Do plików nie mających pochodzenia z oryginalnego cyklu z Totalnej Porażki, należy dodać kategorie "Fanarty".
 • Do obrazków przedstawiających jakąś postać, lecz nie będących fragmentem z odcinka, należy dodać kategorie "Postacie".
 • Do obrazków przedstawiających jakiś przedmiot, lecz nie będących fragmentem z odcinka, należy dodać kategorie "Przedmioty".
 • Do obrazków przedstawiających rotacje postaci należy dodać kategorie "Postacie", oraz "Rotacje postaci".

Kategorie do stron użytkowników

 • Każda strona użytkownika, musi posiadać kategorie "Użytkownicy".
 • Jeśli użytkownik pełni jakąś funkcji na Wiki, należy dodać zgodne z tym kategorie np "Moderatorzy Treści", dla osoby pełniącej tą funkcje, dla administratora "Administratorzy" etc.

Informacja

 • Do innych stron trzeba dodać kategorię odpowiadających zapytaniu. Jeśli nie wiesz jaką kategorię dodać do strony nie będącej na tej liście, spytaj się na tablicy jednego z administratorów wiki.

Zobacz także

Totalna Porażka Wiki
Strony organizacyjne Regulamin | Administratorzy | Zakładki | Szablony | Kategorie | FAQ | Kronika Wiki
Advertisement